Η πρώτη εικόνα του MSG-3, του νέου μετεωρολογικού δορυφόρου της Ευρώπης

MSG-3 first image

25 August 2012
Στις αρχές του Αυγούστου, το Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI), ένα από τα επιστημονικά όργανα με τα οποία είναι εξοπλισμένος ο MSG-3 έλαβε την πρώτη εικόνα της Γης.

Είναι η πρώτη απόδειξη ότι ο νέος μετεωρολογικός δορυφόρος της Ευρώπης, ο οποίος εκτοξεύτηκε στις 5 Ιουλίου, είναι ήδη σε λειτουργία και έτοιμος να αρχίσει να παρέχει μία σειρά από υπηρεσίες μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των συστημάτων του.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕSA) ήταν υπεύθυνος για τις πρώτες εργασίες μετά την εκτόξευσή του MSG-3, και στις 16 Ιουλίου ο έλεγχος μεταφέρθηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT).

Η πρώτη εικόνα είναι, όμως, ένα κοινό επίτευγμα του ESA, του EUMETSAT και της Ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας. Ο EUMETSAT έχει αναθέσει στον ESA την ανάπτυξη μία σειράς από νέους δορυφόρους, αλλά και τη συνέχιση παλαιότερων διαστημικών αποστολών, ανάμεσά τους και ο MSG-3. Αυτό το μοντέλο συνεργασίας έχει οδηγήσει την Ευρώπη στην κορυφή της δορυφορικής μετεωρολογίας, καθώς επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτουν οι δύο οργανισμοί.  

Η δεύτερη σειρά δορυφόρων Meteosat

Το MSG είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει ο EUMETSAT σε συνεργασία με τον ESA. Ειδικότερα, ο ESA είναι υπεύθυνος για την κατασκευή δορυφόρων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των τελικών χρηστών, όπως αυτές ορίζονται από τον EUMETSAT. Αναλαμβάνει, επιπλέον, την εκτόξευση τους αλλά και τις απαραίτητες πρώτες εργασίες για την τοποθέτηση κάθε δορυφόρου στην προσχεδιασμένη τροχιά πριν ο έλεγχος μεταβεί στον EUMETSAT.

Από την άλλη, ο ΕUMETSAT έχει την ευθύνη της εγκατάστασης επίγειων σταθμών που απαιτούνται για την παροχή δεδομένων και υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες και την κάλυψη των συνεχών αυξανόμενων αναγκών τους αναλαμβάνοντας και τη συντήρησή τους.

Ο MSG-3 είναι ο τρίτος δορυφόρος μίας σειράς συνολικά τεσσάρων δορυφόρων που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2002. Πρόκεται για μία σειρά δορυφόρων εξοπλισμένων με το επιστημονικό όργανο SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager), το οποίο έχει σχεδιαστεί για παρατηρήσεις στο ορατό και το υπέρυθρο.

Το SEVIRI είναι στραμμένο προς την Ευρώπη και την Αφρική προκειμένου να συγκεντρώνει παρατηρήσεις που θα βελτιώσουν τοπικές προγνώσεις και ειδικότερα, ακραίων καιρικών φαινομένων. Σαρώνει την επιφάνεια της Γης και την ατμόσφαιρα κάθε 15 λεπτά σε 12 διαφορετικά μήκη κύματος, και καταγράφει τον σχηματισμό νεφών και αλλαγές θερμοκρασίας.

Το SEVIRI έχει την ικανότητα να εντοπίζει τόσο μικρές δομές στην ατμόσφαιρα όσο ένα χιλιομέτρο πλάτος στην περιοχή του ορατού και έως τρία χιλιόμετρα στην περιοχή του υπέρυθρου.

Οι δυνατότητες του MSG-3, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην συγκεντρώση μετεωρολογικκών παρατηρήσεων και στην παρακολούθηση της αλλαγής του κλίματος στη Γη. Είναι εξοπλισμένο με ένα πλήθος από επιστημονικά όργανα.

Ο ανιχνευτής Global Earth Radiation Budget συγκεντρώνει μετρήσει της ηλιακής ενέργειας που αντανακλάται στην επιφάνεια της Γης και εκπέμπεται πίσω στο διάστημα με σκοπό να προσδιορίσει πόση ενέργεια εισχωρεί στο σύστημα ατμόσφαιρας – υδρόσφαιρας της Γης και να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της κυκλοφορίας αέριων μαζών μεταξύ της ημερήσιας και της νυχτερινής πλευράς της ατμόσφαιρας.

Με τη βοήθεια του αναμεταδότη Search & Rescue, ο δορυφόρος MSG-3 θα εξυπηρετεί την αναμετάδοση σημάτων που εκπέμπουν επίγειοι σταθμοί έκτακτης ανάγκης.

Ο MSG-3 κατασκευάστηκε στις Κάννες της Γαλλίας από μία ομάδα εταιρειών, την οποία ηγήθηκε η Thales Alenia Space. Περισσότεροι από 50 υπερεργολάβους από 13 Ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν στην κατασκευή του.

Η εκτόξευση του τελευταίου δορυφόρου της σειράς, του MSG-4, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2015.

Permanent link to this article: https://www.astropyli.org/2012/08/%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-msg-3-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf/